OKULSAL DERS

Loading

Çalışma Kağıtları (8.Sınıf Matematik)

Kazanım numaralarına göre sıralanmış çalışma kağıtlarını indirerek konuyu öğrenebilir, çalışma kağıtlarına yönelik hazırlanmış konu anlatım videolarımızı izleyebilirsiniz.

KAZANIM NOKONUÇALIŞMA KAĞIDIKONU ANLATIM VİDEOSU
8.1.1.1Çarpan BulmaÇalışma Kağıdı-1 İndirÇözüm Videosu İzle
8.1.1.2EBOB ve EKOK BulmaÇalışma Kağıdı-2 İndirÇözüm Videosu İzle
8.1.1.3Aralarında Asal SayılarÇalışma Kağıdı-2 İndirÇözüm Videosu İzle
8.1.2.1Tam Sayıların KuvvetleriÇalışma Kağıdı-3 İndirÇözüm Videosu İzle
8.1.2.2Üslü İfadelerin KurallarıÇalışma Kağıdı-4 İndirÇözüm Videosu İzle
8.1.2.3Ondalık Sayılarda ÇözümlemeÇalışma Kağıdı-5 İndirÇözüm Videosu İzle
8.1.2.410’un KuvvetleriÇalışma Kağıdı-5 İndirÇözüm Videosu İzle
8.1.2.5Bilimsel GösterimÇalışma Kağıdı-6 İndirÇözüm Videosu İzle

Yeni Nesil Testler (8.Sınıf Matematik)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan 8.Sınıf Matematik kazanımlarına yönelik yeni nesil sorulardan oluşan testlere ve cevap anahtarlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Konuyu iyice kavradıktan sonra, yeni nesil testleri çözmeye başlayabilirsiniz. Testler ünitelere ayrılmış şekilde paylaşılmıştır.

1.ÜNİTEÇarpanlar ve Katlar – Üslü İfadelerİndir
2.ÜNİTEKareköklü İfadeler – Veri Analiziİndir
3.ÜNİTEBasit Olayların Olma Olasılığı – Cebirsel İfadeler ve Özdeşliklerİndir
4.ÜNİTEDoğrusal Denklemler – Eşitsizliklerİndir
5.ÜNİTEÜçgenler – Eşlik ve Benzerlikİndir
6.ÜNİTEDönüşüm Geometrisi – Geometrik Cisimlerİndir

Kazanımlar (8.Sınıf Matematik)

8. SINIF KAZANIMLARI

M. 8.1. SAYILAR VE İŞLEMLER

M.8.1.1. Çarpanlar ve Katlar

Terimler veya kavramlar: en büyük ortak bölen (EBOB), en küçük ortak kat (EKOK)

M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.

M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

M.8.1.1.3. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.

M.8.1.2. Üslü İfadeler

Terimler veya kavramlar: çok büyük ve çok küçük sayılar, bilimsel gösterim

M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar.

M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.

M.8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.

M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder.

M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.

M.8.1.3. Kareköklü İfadeler

Terimler veya kavramlar: tam kare pozitif tam sayılar, karekök, gerçek sayı, irrasyonel sayı

M.8.1.3.1. Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.

M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.

M.8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.

M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

M.8.1.3.6. Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir.

M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.

M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir.

M.8.2. CEBİR

M.8.2.1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

Terimler veya kavramlar: özdeşlik, çarpanlara ayırma

M.8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar.

M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.

M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar.

M.8.2.1.4. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.

M.8.2.2. Doğrusal Denklemler

Terimler veya kavramlar: bağımlı değişken, bağımsız değişken, doğrusal denklem, eğim

M.8.2.2.1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.

M.8.2.2.2. Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir.

M.8.2.2.3. Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.

M.8.2.2.4. Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer.

M.8.2.2.5. Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar.

M.8.2.2.6. Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir.

M.8.2.3. Eşitsizlikler

Terimler veya kavramlar: büyük veya eşit, küçük veya eşit, eşitsizlik Semboller: ≥, ≤

M.8.2.3.1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar.

M.8.2.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterir. x ≥ -1, -3 ≤ t < 7, a < 1 gibi durumlar inceletilir.

M.8.2.3.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer.

M.8.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME

M.8.3.1. Üçgenler

Terimler veya kavramlar: kenarortay, açıortay, yükseklik, üçgen eşitsizliği, dik kenarlar, hipotenüs, Pisagor bağıntısı

M.8.3.1.1. Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder.

M.8.3.1.2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir

M.8.3.1.3. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir.

M.8.3.1.4. Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer.

M.8.3.1.5. Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.

M.8.3.2. Dönüşüm Geometrisi

Terimler veya kavramlar: yansıma, öteleme, görüntü, simetri doğrusu

M.8.3.2.1. Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer.

M.8.3.2.2. Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur.

M.8.3.2.3. Çokgenlerin öteleme ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur.

M.8.3.3. Eşlik ve Benzerlik

Terimler veya kavramlar: benzerlik oranı

M.8.3.3.1. Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler.

M.8.3.3.2. Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur.

M.8.3.4. Geometrik Cisimler

Terimler veya kavramlar: taban, yükseklik, yüzey alanı, piramit, silindir, prizma

M.8.3.4.1. Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.

M.8.3.4.2. Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.

M.8.3.4.3. Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.

M.8.3.4.4. Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.

M.8.3.4.5. Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.

M.8.3.4.6. Dik koniyi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.

M.8.4. VERİ İŞLEME

M.8.4.1. Veri Analizi

M.8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar.

M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.

M.8.5. OLASILIK

M.8.5.1. Basit Olayların Olma Olasılığı

Terimler veya kavramlar: olasılık, çıktı, olay, eş olasılık, imkânsız olay, kesin olay

M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler.

M.8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir.

M.8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.

M.8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar.

M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar.

Konular (LGS Matematik)

2018 yılından beri yapılan LGS sınavının konuları ve yıllara göre çıkmış soru dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2020 yılında pandemi nedeniyle sınav sadece 1.dönem konularından yapılmıştır.


ÖNEMLİ BİLGİ: 11 ilimizde hissedilen deprem felaketi nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla Pandemi döneminde olduğu gibi 2023 yılında da sadece 1.Dönem konularından Lise Giriş Sınavı (LGS) yapılacaktır. 1.Dönem konuları aşağıdaki gibidir.

1-Çarpanlar ve Katlar
2-Üslü İfadeler
3-Kareköklü İfadeler
4-Veri Analizi
5-Basit Olayların Olma Olasılığı
6-Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

ÜNİTE ADIKONULAR20182019202020212022
1.ÜNİTEÇarpanlar ve Katlar11331
Üslü İfadeler22432
2.ÜNİTEKareköklü İfadeler33323
Veri Analizi1321
3.ÜNİTEBasit Olayların Olma Olasılığı11311
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler33422
4.ÜNİTEDoğrusal Denklemler3524
Eşitsizlikler2121
5.ÜNİTEÜçgenler1222
Eşlik ve Benzerlik1111
6.ÜNİTEDönüşüm Geometrisi311
Geometrik Cisimler111

Konular (8.Sınıf Matematik)

8.Sınıf Matematik dersinde 6 ünite ve 12 konu yer almaktadır. Toplam kazanım sayısı 52’dir.

ÜNİTE ADIKONULARKAZANIM SAYISIDERS SAATİ
1.ÜNİTEÇarpanlar ve Katlar310
Üslü İfadeler515
2.ÜNİTEKareköklü İfadeler825
Veri Analizi212
3.ÜNİTEBasit Olayların Olma Olasılığı512
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler415
4.ÜNİTEDoğrusal Denklemler630
Eşitsizlikler310
5.ÜNİTEÜçgenler518
Eşlik ve Benzerlik28
6.ÜNİTEDönüşüm Geometrisi310
Geometrik Cisimler615

LGS Matematik Konu Anlatım Videoları

Uğur Öğretmen tarafından sizin için hazırlanan konu anlatım videolarına ve video ders notlarına buradan ulaşabilirsiniz.

LGS 2023 | 1.DERS | ÇARPANLAR VE KATLAR GİRİŞ
LGS 2023 | 2.DERS | EBOB EKOK ve ÖZELLİKLERİ
LGS 2023 | 3.DERS | EBOB ve EKOK PROBLEMLERİ
LGS 2023 | 4.DERS | TAM SAYILARIN KUVVETLERİ
Bize yazın !
Yardıma mı ihtiyacın var ?
Merhaba 👋
Sana nasıl yardımcı olabilirim ?