OKULSAL DERS

Loading

Çalışma Defterleri (11.Sınıf Matematik)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan 11.Sınıf Matematik kazanımlarına yönelik çalışma defterlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Cevap anahtarları çalışma defterlerinin en sonunda yer almaktadır.

1.DEFTER Yönlü Açılar-Trigonometrik Fonksiyonlarİndir
2.DEFTERDoğrunun Analitik İncelenmesiİndir
3.DEFTERFonksiyonlarda Uygulamalarİndir
4.DEFTERİkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri-Fonksiyonların Dönüşümleriİndir
5.DEFTERİkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
İndir
6.DEFTERÇemberin Temel Elemanları-Çemberde Açılar
Çemberde Teğet-Dairenin Çevresi ve Alanı
İndir
7.DEFTERKatı Cisimlerİndir
8.DEFTERKoşullu Olasılık-Deneysel ve Teorik Olasılıkİndir

Ders Kitapları (11.Sınıf Matematik)

2022-2023 Eğitim Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından seçilen kitaplar aşağıdaki gibidir. Kitapları indirmek için aşağıda yer alan kitabı indir butonuna ya da resimlere tıklayabilirsiniz.

MEB Yayınları 11.Sınıf Matematik Ders Kitabı
Anka Yayınları 11.Sınıf Matematik Ders Kitabı
MEB Yayınları 11. Sınıf Fen Lisesi Matematik Ders Kitabı
MEB Yayınları 11.Sınıf Matematik Etkinlik Kitabı

Konular (11.Sınıf Temel Düzey Matematik)

11.Sınıf Temel Düzey Matematik dersinde 4 ünite, 4 ana başlık ve 8 konu yer almaktadır. Toplam kazanım sayısı 15’tir.

ÜNİTE ADIKONULARKAZANIM SAYISIDERS SAATİ
SAYILAR VE CEBİRSAYILAR518
Sayı Kümeleri310
Bölünebilme28
GEOMETRİÜÇGENLER318
Dik Üçgen318
SAYILAR VE CEBİRDENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER424
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler214
Bilinçli Tüketici Aritmetiği210
GEOMETRİÇEMBER VE DAİRE312
Çemberin Temel Elemanları12
Çemberde Açılar16
Dairenin Çevresi ve Alanı14

Konular (11.Sınıf Matematik)

11.Sınıf Matematik dersinde 4 ünite, 6 ana başlık ve 14 konu yer almaktadır. Toplam kazanım sayısı 28’dir.

ÜNİTE ADIKONULARKAZANIM SAYISIDERS SAATİ
GEOMETRİTRİGONOMETRİ756
Yönlü Açılar210
Trigonometrik Fonksiyonlar546
ANALİTİK GEOMETRİ424
Doğrunun Analitik İncelenmesi424
SAYILAR VE CEBİRFONKSİYONLARDA UYGULAMALAR436
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar112
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri212
Fonksiyonların Dönüşümleri112
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ340
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Sistemleri116
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri324
GEOMETRİÇEMBER VE DAİRE528
Çemberin Temel Elemanları24
Çemberde Açılar18
Çemberde Teğet18
Dairenin Çevresi ve Alanı18
VERİ, SAYMA VE OLASILIKOLASILIK418
Koşullu Olasılık314
Deneysel ve Teorik Olasılık14

Kazanımlar (11.Sınıf Matematik)

11.SINIF KAZANIMLARI

GEOMETRİ

11.1. Trigonometri

11.1.1. Yönlü Açılar

Terimler ve Kavramlar: yönlü açı, derece, dakika, saniye, radyan, esas ölçü

11.1.1.1. Yönlü açıyı açıklar.

11.1.1.2. Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir.

11.1.2. Trigonometrik Fonksiyonlar

Terimler ve Kavramlar: trigonometrik fonksiyon, periyot, periyodik fonksiyon

Sembol ve Gösterimler: sinx, cosx, tanx, cotx, cosecx, secx, arcsinx, arccosx, arctanx, T, f(x+T)

11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar.

11.1.2.2. Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer.

11.1.2.3. Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer.

11.1.2.4. Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer.

11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar.

11.2. Analitik Geometri

11.2.1. Doğrunun Analitik İncelenmesi

Terimler ve Kavramlar: analitik düzlem, iki nokta arasındaki uzaklık, doğrunun eğimi, eğim açısı, iki doğrunun paralelliği, iki doğrunun dikliği

11.2.1.1. Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer.

11.2.1.2. Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar.

11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar.

11.2.1.4. Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar.

SAYILAR VE CEBİR

11.3. Fonksiyonlarda Uygulamalar

11.3.1. Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar

Terimler ve Kavramlar: ortalama değişim hızı

11.3.1.1. Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer.

11.3.2. İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri

Terimler ve Kavramlar: ikinci dereceden fonksiyon, tepe noktası, parabol, simetri ekseni

11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar.

11.3.2.2. İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer.

11.3.3. Fonksiyonların Dönüşümleri

Terimler ve Kavramlar: öteleme, simetri, dönüşüm

11.3.3.1. Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer.

11.4. Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri

11.4.1. İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri

11.4.1.1. İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur.

11.4.2. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri

Terimler ve Kavramlar: ikinci dereceden eşitsizlikler

11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur.

11.4.2.2. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur.

GEOMETRİ

11.5. Çember ve Daire

11.5.1. Çemberin Temel Elemanları

Terimler ve Kavramlar: çember, merkez, yarıçap, çap, kiriş, teğet, kesen, yay

11.5.1.1. Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar.

11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar.

11.5.2. Çemberde Açılar

Terimler ve Kavramlar: merkez açı, çevre açı, teğet-kiriş açı, iç açı, dış açı

11.5.2.1. Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar.

11.5.3. Çemberde Teğet

Terimler ve Kavramlar: teğet, teğet parçası

11.5.3.1. Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar.

11.5.4. Dairenin Çevresi ve Alanı

Terimler ve Kavramlar: yay uzunluğu, daire, daire dilimi

11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur.

11.6. Uzay Geometri

11.6.1. Katı Cisimler

Terimler ve Kavramlar: dik dairesel silindir, dik dairesel koni, küre, ana doğru, tepe noktası

11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar.

VERİ, SAYMA VE OLASILIK

11.7. Olasılık

11.7.1. Koşullu Olasılık

Terimler ve Kavramlar: koşullu olasılık, bağımlı olay, bağımsız olay, bileşik olay

11.7.1.1. Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer.

11.7.1.2. Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar.

11.7.1.3. Bileşik olayı açıklayarak gerçekleşme olasılığını hesaplar.

11.7.2. Deneysel ve Teorik Olasılık

Terimler ve Kavramlar: deneysel olasılık, teorik olasılık

11.7.2.1. Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir.

Bize yazın !
Yardıma mı ihtiyacın var ?
Merhaba 👋
Sana nasıl yardımcı olabilirim ?