OKULSAL DERS

Loading

Çalışma Defterleri (10.Sınıf Matematik)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan 10.Sınıf Matematik kazanımlarına yönelik çalışma defterlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Cevap anahtarları çalışma defterlerinin en sonunda yer almaktadır.

1.DEFTER Sıralama ve Seçme-Basit Olayların Olasılıklarıİndir
2.DEFTERFonksiyon Kavramı ve Gösterimiİndir
3.DEFTERFonksiyonlarİndir
4.DEFTERPolinomlarİndir
5.DEFTERİkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlerİndir
6.DEFTERÇokgenler-Dörtgenler ve Özellikleriİndir
7.DEFTERÖzel Dörtgenlerİndir
8.DEFTERDik Prizma ve Dik Piramitİndir

Ders Kitapları (10.Sınıf Matematik)

2022-2023 Eğitim Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından seçilen kitaplar aşağıdaki gibidir. Kitapları indirmek için aşağıda yer alan kitabı indir butonuna ya da resimlere tıklayabilirsiniz.

MEB Yayınları 10.Sınıf Matematik Ders Kitabı
Anka Yayınları 10.Sınıf Matematik Ders Kitabı
MEB Yayınları 10. Sınıf Fen Lisesi Matematik Ders Kitabı
MEB Yayınları 10.Sınıf Matematik Etkinlik Kitabı

Konular (10.Sınıf Matematik)

10.Sınıf Matematik dersinde 3 ünite, 6 ana başlık ve 11konu yer almaktadır. Toplam kazanım sayısı 27’dir.

ÜNİTE ADIKONULARKAZANIM SAYISIDERS SAATİ
VERİ, SAYMA VE OLASILIKSAYMA VE OLASILIK838
Sıralama ve Seçme626
Basit Olayların Olasılıkları212
SAYILAR VE CEBİRFONKSİYONLAR742
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi418
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi324
POLİNOMLAR430
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler212
Polinomların Çarpanlara Ayrılması218
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER436
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler436
GEOMETRİDÖRTGENLER VE ÇOKGENLER350
Çokgenler16
Dörtgenler ve Özellikleri110
Özel Dörtgenler134
UZAY GEOMETRİ120
Katı Cisimler120

Kazanımlar (10.Sınıf Matematik)

10.SINIF KAZANIMLARI

VERİ, SAYMA VE OLASILIK

10.1. Sayma ve Olasılık

10.1.1. Sıralama ve Seçme

Terimler ve Kavramlar: toplama yöntemi, çarpma yöntemi, faktöriyel, permütasyon, tekrarlı permütasyon, kombinasyon, Pascal üçgeni, binom açılımı

10.1.1.1. Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar.

10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.

10.1.1.3. Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer.

10.1.1.4. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.

10.1.1.5. Pascal üçgenini açıklar.

10.1.1.6. Binom açılımını yapar.

10.1.2. Basit Olayların Olasılıkları

Terimler ve Kavramlar: örnek uzay, olay, deney, çıktı, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay, ayrık olmayan olay, bir olayın tümleyeni, olasılık

Sembol ve Gösterimler: E, P(A), P(A’)

10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.

10.1.2.2. Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar.

SAYILAR VE CEBİR

10.2. Fonksiyonlar

10.2.1. Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi

Terimler ve Kavramlar: fonksiyon, tanım kümesi, değer kümesi, görüntü kümesi, fonksiyonun grafiği, sabit fonksiyon, içine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon, dikey (düşey) doğru testi

10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer.

10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar.

10.2.1.4. Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar.

10.2.2. İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi

10.2.2.1. Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar.

10.2.2.2. Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar.

10.2.2.3. Verilen bir fonksiyonun tersini bulur.

10.3. Polinomlar

10.3.1. Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler

Terimler ve Kavramlar: polinom, polinomun derecesi, polinomun katsayıları, polinomun baş katsayısı, polinomun sabit terimi, sabit polinom, sıfır polinomu, polinomun sıfırları

Sembol ve GösterimlerP(x)

10.3.1.1. Bir değişkenli polinom kavramını açıklar.

10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

10.3.2. Polinomların Çarpanlara Ayrılması

Terimler ve Kavramlar: çarpan, özdeşlik, değişken değiştirme, rasyonel ifade

10.3.2.1. Bir polinomu çarpanlarına ayırır.

10.3.2.2. Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar.

10.4. İkinci Dereceden Denklemler

10.4.1. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

Terimler ve Kavramlar: ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem, denklemin kökü, kökler toplamı, kökler
çarpımı, diskriminant, karmaşık sayı, eşlenik

10.4.1.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar.

10.4.1.2. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.

10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ R) biçiminde ifade edildiğini açıklar.

10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.

GEOMETRİ

10.5. Dörtgenler ve Çokgenler

10.5.1. Çokgenler

Terimler ve Kavramlar: çokgen, düzgün çokgen, köşegen

10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar.

10.5.2. Dörtgenler ve Özellikleri

Terimler ve Kavramlar: dışbükey dörtgen, içbükey dörtgen, köşegen, çevre, alan

Sembol ve Gösterimler: Ç(ABCD), A(ABCD)

10.5.2.1. Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer.

10.5.3. Özel Dörtgenler

Terimler ve Kavramlar: yamuk, ikizkenar yamuk, dik yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare, deltoid

10.5.3.1. Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer.

10.6. Uzay Geometri

10.6.1. Katı Cisimler

Terimler ve Kavramlar: dik prizma, dik piramit, yükseklik, taban alanı, yüzey alanı, yanal alan, hacim

10.6.1.1. Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur.

Bize yazın !
Yardıma mı ihtiyacın var ?
Merhaba 👋
Sana nasıl yardımcı olabilirim ?